Nord-Norsk Spedisjon as
Narvik
Postboks 321
8504 Narvik
E-post: post@nnsped.no
Telefon: 76 92 21 90
Telefax: 76 94 66 80

Våre tjenester
Spedisjon og fortolling

Effektive grensepasseringer er en forutsetning for effektive internasjonale transporter!
 
Flyfrakt

Markedet for fersk fisk og sjømat er økende. Til fjerntliggende markeder som USA og Østen er fly eneste mulighet.
 
Spesialtransporter

Nord-Norsk Spedisjon AS har siden oppstarten i 1988, utført spesialtransporter av ulike slag.
 
Landtransport

Godt utbygd nettverk vedr. transport med bil og bane
 
Sjøtransport

Nord-Norsk Spedisjon AS har tilbud på alle typer sjøtransporter.