Våre tjenester
Landtransport
Godt utbygd nettverk vedr. transport med bil og bane
Stykkgods-og partigods med bil til:

  • Sverige (2 ganger pr. uke)

  • Finland (3 ganger pr. uke)

  • Baltikum (på forespørsel)

  • Danmark (ukentlig)

  • Europa (ukentlig

  • Russland (på forespørsel)


  • Transporter med jernbane (Termo, dry, vognslaster)

  • Containertog Narvik - Oslo hver dag

  • Sverige (på forespørsel)
  • Tilbake