Nord-Norsk Spedisjon AS - Spedisjon - Fortolling - Transport - Flyfrakt

Nord-Norsk Spedisjon

Vi tilbyr spedisjon/fortolling og grenseoverskridende transporter

Spedisjon og fortolling

Effektive grensepasseringer er en forutsetning for effektive internasjonale transporter!

Landtransport

Vi har et godt utbygd nettverk for transport av stykkgods- og partigods samt transport med jernbane.

Flyfrakt

Markedet for fersk fisk og sjømat er økende. Til markeder som USA og Østen er fly eneste mulighet.

Spesialtransport

Nord-Norsk Spedisjon AS har siden oppstarten i 1988, utført spesialtransporter av ulike slag.

Sjøtransport

Vi har opparbeidet en kontaktflate som gjør oss i stand til å frakte containere til og fra alle kontinenter.

Hvem er vi?

Selskapet ble etablert i 1988. Selskapet har kontor i Narvik. Selskapets forretningside er å tilby spedisjon/fortolling og grenseoverskridende transporter.

I tillegg skal selskapet, i samarbeid med kunde, bidra til utvikling av verdikjede og Supply Chain Management.

Våre samarbeidspartnere er markedsledere innenfor sine områder.